Vytvořte fakturu

L. U. CH. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L. U. CH.
IČO 31432409
TIN 2020359836
DIČ SK2020359836
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L. U. CH.
Šenkvická 14/A
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 2 081 119 €
Zisk 8 938 €
Kontaktní informace
Email luch@luch.sk
Telefon(y) 0336402285, 0336402626, 0336402814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 323,937
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 285,752
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,807
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,807
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 282,945
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,153
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 215,948
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 63,844
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,220
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,861
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,606
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,480
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,480
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,741
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,753
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,996
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,757
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,965
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,965
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 323,937
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,202
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,662
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,735
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62,399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,455
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 59,944
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 114,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 103,336
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 79,188
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,188
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,886
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,064
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,095
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,966
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,077,281
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,081,119
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,062,718
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,562
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,089
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,119
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,822,699
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,390
D. Služby (účtová skupina 51) 39,800
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,222
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 72,383
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,114
4. Sociální náklady (527, 528) 4,725
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,836
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,506
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,506
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 467
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,000
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,391
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,080
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,690
2. Ostatní náklady (562A) 9,690
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,080
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,920
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,982
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,982
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31432409 TIN: 2020359836 DIČ: SK2020359836
 • Sídlo: L. U. CH., Šenkvická 14/A, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 13.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Radoslav Laky 6 772 € (100%) L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2011Noví spoločníci:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   31.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   22.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.06.2009
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   06.05.2006Nové sidlo:
   Šenkvická 14/A Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   30.01.1998Nové sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - v odbore stavebníctvo
   výkon stavebného dozoru
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1994Nové sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   L. U. CH. spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
   stavebná a údržbárska činnosť v odbore pozemného staviteľsva
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík