Vytvořte fakturu

SALFORD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SALFORD
IČO 31432565
TIN 2020359814
DIČ SK2020359814
Datum vytvoření 07 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALFORD
Štefánikova 37
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 351 352 €
Zisk -65 022 €
Kapitál 2 018 914 €
Vlastní kapitál 1 763 357 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911776289
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -59,676
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -175,388
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) -142,000
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -142,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -33,388
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -36,552
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,164
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,858
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,518
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,017
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,017
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 13,009
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,488
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -116
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,756
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -1,146
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -1,146
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -59,676
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,022
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,022
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,346
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -10,842
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) -9,244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -1,598
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,378
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,365
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,365
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -4,895
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,891
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -1,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -1,190
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 337,394
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 351,352
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,017
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 338,386
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 191
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,854
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,228
D. Služby (účtová skupina 51) 231,514
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,539
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,815
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,622
4. Sociální náklady (527, 528) 102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 934
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 178,552
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 178,552
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -127,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,807
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,596
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 51
XII. Kurzové zisky (663) 67,545
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,319
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,312
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 63,277
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -64,052
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 970
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -65,022
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31432565 TIN: 2020359814 DIČ: SK2020359814
 • Sídlo: SALFORD, Štefánikova 37, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01 10.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Radko Voda 100 000 € (100%) Bratislavská 23 Modra 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   29.12.2011Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   28.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   11.11.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   10.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   24.06.2005Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   08.10.2004Nové obchodné meno:
   SALFORD, s.r.o
   07.10.2004Zrušené obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   29.05.2003Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie leasingu na stroje a zariadenia
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   28.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   17.09.2002Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   16.09.2002Zrušeny spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   10.12.1996Noví spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika