Vytvořte fakturu

ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
IČO 31433294
TIN 2020362267
DIČ SK2020362267
Datum vytvoření 19 Duben 1993
Company category Družstvo
Sídlo ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
Potočná 42
90084
Báhoň
Financial information
Prodej a příjem 127 332 €
Zisk 7 998 €
Kapitál 194 318 €
Vlastní kapitál -224 634 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336455293
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 155,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 125,770
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 125,770
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,844
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,926
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,296
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -1,568
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -1,568
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,736
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,619
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,619
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 117
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,128
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,163
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,965
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 204
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 204
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 155,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -215,308
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,260
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,260
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 205,828
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -430,394
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -430,394
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,998
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 85,106
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 670
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 84,031
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 251,165
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,134
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 757
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,276
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 236,998
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,322
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 27,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,985
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 5,985
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 117,870
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 127,332
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 117,870
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,462
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,157
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,170
D. Služby (účtová skupina 51) 5,529
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,672
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,019
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,792
4. Sociální náklady (527, 528) 861
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,826
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,867
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,867
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,093
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,171
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,993
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,239
2. Ostatní náklady (562A) 2,239
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,754
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,993
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,182
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,184
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,184
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,998
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31433294 TIN: 2020362267 DIČ: SK2020362267
 • Sídlo: ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov, Potočná 42, 90084, Báhoň
 • Datum vytvoření: 19 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Rášová člen Č.A. 13 Čataj 05.11.1999
  Jozef Cichý predseda ul.SNP 2 Báhoň 03.05.2002
  Mária Čerchlová člen 44 Kaplná 03.05.2002
  Jozef Rakús člen 137 Slovenská Nová Ves 03.05.2002
  Matej Igor člen Potočná 131 Čataj 900 83 12.05.2006
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Matej Igor - člen Potočná 131 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 12.05.2006
   28.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Kosnáčová - člen Budovateľská 33 Cífer Vznik funkcie: 03.05.2002
   Lýdia Uherčíková - podpredseda ul. A. Hlinku 58 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   14.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   upratovacie služby
   čistenie odpadových vôd
   prieskum trhu
   administratívne a kancelárske služby vrátane kopírovania a rozmnožovania
   vedenie účtovníctva
   výroba výrobkov spotrebného priemyslu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   organizovanie spoločenských podujatí
   organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti
   správa bytového fondu a nebytových priestorov
   13.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Nováková - člen Družstevná 1114/7 Šenkvice
   20.08.2002Nové sidlo:
   Potočná 42 Báhoň 900 84
   19.08.2002Zrušené sidlo:
   Potočná 37 Báhoň 900 84
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - predseda ul.SNP 2 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   Mária Čerchlová - člen 44 Kaplná Vznik funkcie: 03.05.2002
   Jozef Rakús - člen 137 Slovenská Nová Ves Vznik funkcie: 03.05.2002
   Silvia Kosnáčová - člen Budovateľská 33 Cífer Vznik funkcie: 03.05.2002
   Lýdia Uherčíková - podpredseda ul. A. Hlinku 58 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Cíchová - člen A. Hlinku 8 Báhoň
   Jozef Cichý - člen SNP 2 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ernest Debrecký - člen 297 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Viera Oravcová - člen 440 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ján Székely - predseda 206 Igram Skončenie funkcie: 03.05.2002
   05.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mária Rášová - člen Č.A. 13 Čataj
   Margita Cíchová - člen A. Hlinku 8 Báhoň
   Ernest Debrecký - člen 297 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Terézia Nováková - člen Družstevná 1114/7 Šenkvice
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Haršányová - člen Kaplná 149 Báhoň
   Imrich Chobot - člen 98 Igram
   Eva Novotová - člen Kaplná 200 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 3 Báhoň
   06.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - člen SNP 2 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Hana Haršányová - člen Kaplná 149 Báhoň
   Imrich Chobot - člen 98 Igram
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Eva Novotová - člen Kaplná 200 Báhoň
   Viera Oravcová - člen 440 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ján Székely - predseda 206 Igram Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 3 Báhoň
   05.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - člen SNP 3 Báhoň
   Pavol Duranzia - člen T.Pólu 1314/6 Bánovce nad Bebravou
   Hana Haršányová - člen Kaplná 184 Báhoň
   Imrich Chobot - člen Na pažiti 5 Báhoň
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves
   Eva Novotná - člen Kaplná 72 Báhoň
   Ján Székely - predseda Igram 56 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 5 Báhoň
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Potočná 37 Báhoň 900 84
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovového tovaru
   nákup a predaj výrobkov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   výroba elektrotechnických výrobkov
   povrchová úprava kovov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Cichý - člen SNP 3 Báhoň
   Pavol Duranzia - člen T.Pólu 1314/6 Bánovce nad Bebravou
   Hana Haršányová - člen Kaplná 184 Báhoň
   Imrich Chobot - člen Na pažiti 5 Báhoň
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves
   Eva Novotná - člen Kaplná 72 Báhoň
   Ján Székely - predseda Igram 56 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 5 Báhoň