Vytvořte fakturu

HKH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HKH
IČO 31433464
TIN 2020362344
DIČ SK2020362344
Datum vytvoření 15 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HKH
Kysucká 5
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 19 904 €
Zisk -5 837 €
Kontaktní informace
Email hkh.sro@hkh.sk
webové stránky http://www.edb.sk;http://www.hkh.sk
Telefon(y) +421245925984
Mobile(y) +421905628639
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,169
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,264
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,992
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,992
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,904
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,819
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,935
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,143
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,143
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,792
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,884
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,780
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 86
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 86
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,169
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,334
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,334
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,790
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,335
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,545
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,837
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,393
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,393
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,343
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,343
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,050
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 489
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 489
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,904
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,904
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,243
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,367
D. Služby (účtová skupina 51) 5,563
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,339
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,026
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 500
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 500
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -498
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,837
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,837
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31433464 TIN: 2020362344 DIČ: SK2020362344
 • Sídlo: HKH, Kysucká 5, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec 21.04.1999
  Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves 21.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Hruškovič 6 640 € (50%) Fučíkova 6 Senec
  Ervin Kolárik 6 640 € (50%) 17 Hurbanova Ves
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2002Nové sidlo:
   Kysucká 5 Senec
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   Sokolská 17 Senec 903 01
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   24.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   23.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   HKH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 17 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštruovanie strojov a zariadení
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie
   poradenská a technická činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy
   výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves