Vytvořte fakturu

LAZARUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LAZARUS
IČO 31433928
TIN 2020362179
DIČ SK2020362179
Datum vytvoření 20 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAZARUS
Moyzesova 16
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 95 398 €
Zisk -117 €
Kontaktní informace
Email tilnak@lazarus.sk
webové stránky http://www.lazarus.sk/
Telefon(y) +421336404681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,444
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,607
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,607
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,607
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,208
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,655
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,655
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,036
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,036
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,036
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,453
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,064
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 629
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,444
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,683
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,461
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,407
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -946
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,761
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,761
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 385
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 385
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 94,886
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,398
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,613
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,273
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,459
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 78,447
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,377
D. Služby (účtová skupina 51) 3,249
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 587
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,758
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,758
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 939
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,813
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015