Vytvořte fakturu

AGV SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Obchodní název AGV SK
Stav Zničeno
IČO 31434240
TIN 2020362927
DIČ SK2020362927
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGV SK
Nádražná 28
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 195 000 €
Zisk -1 444 €
Kapitál 3 916 166 €
Vlastní kapitál 3 495 518 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245944730, 0240203207
Fax(y) 0245944733
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 959,756
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 959,756
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 113,524
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 113,524
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 846,232
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 846,232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 959,756
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,296
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 157,043
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,471
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,471
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 791,586
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 791,586
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,460
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,100
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 195,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,392
D. Služby (účtová skupina 51) 1,121
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195,271
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,392
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,121
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 99
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 99
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,425
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,444
Date of updating data: 06.11.2015
 • IČO :31434240 TIN: 2020362927 DIČ: SK2020362927
 • Sídlo: AGV SK, Nádražná 28, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2015Zrušené obchodné meno:
   AGV SK spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.06.2014Nové obchodné meno:
   AGV SK spol. s r. o. v likvidácii
   21.11.1997Nové sidlo:
   Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   29.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným