Vytvořte fakturu

UNIVERSA LB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIVERSA LB
IČO 31434789
TIN 2020660741
DIČ SK2020660741
Datum vytvoření 08 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSA LB
Štúrova 104
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 77 434 €
Zisk 2 496 €
Kapitál 18 290 €
Vlastní kapitál -2 001 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336413002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,536
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,536
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,487
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,190
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 638
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,244
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,023
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 495
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,586
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,227
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,496
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,528
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,528
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,780
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,366
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,382
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 77,434
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 76,634
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,473
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,732
C. Služby (účtová skupina 51) 15,967
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 532
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,242
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,961
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,935
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 24
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 23
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 529
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 529
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -505
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,456
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31434789 TIN: 2020660741 DIČ: SK2020660741
 • Sídlo: UNIVERSA LB, Štúrova 104, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Brimich konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 21.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Brimich 6 640 € (100%) Štúrova 104 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2013Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   22.08.2013Nové obchodné meno:
   UNIVERSA LB s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   02.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich - konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   01.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Štúrova 104 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   15.04.1996Nové sidlo:
   Štúrova 104 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   14.04.1996Zrušené sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   03.02.1994Zrušené obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra