Vytvořte fakturu

CORPOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CORPOREX
IČO 31435891
TIN 2020360056
DIČ SK2020360056
Datum vytvoření 05 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORPOREX
Bratislavská 9
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 160 992 €
Zisk -13 314 €
Kapitál 215 521 €
Vlastní kapitál 64 728 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245901322
Mobile(y) +421905706820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 217,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,006
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,006
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,377
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,139
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 41,527
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,511
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 317
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,362
3. Výrobky (123) - /194/ 4,642
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,509
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,509
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,243
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,438
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 672
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,766
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39,382
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 566
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 38,816
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,899
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 78,800
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,366
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 718
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,084
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,314
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,654
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,630
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,630
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,847
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 82,884
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,884
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 810
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,822
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 225
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,284
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 163,026
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 160,992
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 75,502
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,908
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,994
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 69,576
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,904
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,802
D. Služby (účtová skupina 51) 41,495
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,904
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,421
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,414
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,704
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,610
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,912
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,881
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,442
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,019
2. Ostatní náklady (562A) 1,019
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,423
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,314
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,314
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31435891 TIN: 2020360056 DIČ: SK2020360056
 • Sídlo: CORPOREX, Bratislavská 9, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
  Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Agárdi 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  Mária Agárdiová 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   03.09.1996Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná výroba a živočíšna výroba
   predaj a nákup produktov rastlinnej a živočíšnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   19.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   05.05.1993Nové obchodné meno:
   CORPOREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 9 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec