Vytvořte fakturu

ALTIJA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALTIJA
IČO 31436021
TIN 2020362278
DIČ SK2020362278
Datum vytvoření 14 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIJA
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Prodej a příjem 410 919 €
Zisk 3 871 €
Kapitál 37 140 €
Vlastní kapitál 13 014 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245646019, +421245901220, +421245901425
Mobile(y) +421905615707, +421910615707
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,217
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,180
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,180
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,156
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,964
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,610
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,899
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,683
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 907
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 541
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,804
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 621
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,183
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 427
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 198
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 229
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,217
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,884
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,047
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,047
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,871
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,333
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 776
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 776
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,584
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,584
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 411,581
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 410,919
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 407,948
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,971
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,252
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 362,299
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,207
D. Služby (účtová skupina 51) 24,104
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,750
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,235
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,490
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,248
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,989
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,989
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,667
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,338
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 662
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 662
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,042
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 443
2. Ostatní náklady (562A) 443
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -380
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,287
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,416
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31436021 TIN: 2020362278 DIČ: SK2020362278
 • Sídlo: ALTIJA, 90050, Kráľová pri Senci
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01 29.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Balog 6 639 € (100%) Mýtna 30 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   skladovanie
   prevádzkovanie výdajne stravy
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   donášková služba
   11.02.2005Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 900 50
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   21.08.1995Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   20.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   23.12.1994Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   ALTIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti