Vytvořte fakturu

PROELP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROELP
IČO 31436196
TIN 2020357438
DIČ SK2020357438
Datum vytvoření 11 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROELP
Budatínska 3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 905 €
Zisk 13 544 €
Kapitál 59 137 €
Vlastní kapitál 22 026 €
Kontaktní informace
Email proelp@zoznam.sk
Telefon(y) 0903425931, 0903
Mobile(y) +421903425931, 0903425931, 0903
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 67,437
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,594
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,594
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,594
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,293
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,281
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,563
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,563
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,651
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,012
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,704
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 308
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 550
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 550
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,437
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,570
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 707
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,679
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,679
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,544
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,867
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 491
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 491
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,376
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 464
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,848
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,905
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,905
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,905
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,034
D. Služby (účtová skupina 51) 1,321
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,611
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,071
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,857
4. Sociální náklady (527, 528) 683
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 218
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 573
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 573
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 630
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,518
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,550
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,385
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,841
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31436196 TIN: 2020357438 DIČ: SK2020357438
 • Sídlo: PROELP, Budatínska 3, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 31.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Pfliegler 6 640 € (100%) Budatínska 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2012Nové sidlo:
   Budatínska 3 Bratislava 851 01
   31.12.2011Zrušené sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   30.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROELP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   montáž slaboprúdových zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava