Vytvořte fakturu

PRO-ZUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO-ZUMA
IČO 31436790
TIN 2020359880
DIČ SK2020359880
Datum vytvoření 28 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-ZUMA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 343 135 €
Zisk 6 886 €
Kapitál 298 023 €
Vlastní kapitál 121 058 €
Kontaktní informace
Email prozuma@ba.telecom.sk
webové stránky http://www.prozuma.sk
Telefon(y) +421336412605, +421336413555
Fax(y) 0336400881
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 277,076
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 221,846
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 221,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 221,846
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,965
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,002
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,002
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,963
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,082
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 881
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,265
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,265
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,944
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,754
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,886
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,640
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,202
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,202
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 56,794
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,409
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,216
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,216
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,867
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,243
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,002
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,081
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,435
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 800
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 492
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 342,206
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 343,135
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 342,206
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 929
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 331,933
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,814
D. Služby (účtová skupina 51) 74,761
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 218,737
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 160,686
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,668
4. Sociální náklady (527, 528) 8,383
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,315
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,460
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 928
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,202
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,631
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,061
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,767
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 294
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,061
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,141
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,255
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,255
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,886
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31436790 TIN: 2020359880 DIČ: SK2020359880
 • Sídlo: PRO-ZUMA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 27.05.1998
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 06.12.2002
  Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 12.10.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Chovanec 3 320 € (50%) Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 3 320 € (50%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   24.07.2013Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   21.03.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   20.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   11.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   upratovacie a čistiace práce
   30.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.10.2007
   29.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   06.12.2002Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   16.03.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   PRO-ZUMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tov. na kt. zákon vyžaduje zvl. povolenie
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok