Vytvořte fakturu

KVÁLMONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KVÁLMONT
IČO 31437249
TIN 2020372937
DIČ SK2020372937
Datum vytvoření 24 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVÁLMONT
Lichnerova 38
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 419 154 €
Zisk 44 332 €
Kapitál 107 964 €
Vlastní kapitál 63 609 €
Kontaktní informace
Email kvalmont@kvalmont.sk
Telefon(y) 0245915070
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 107,414
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 107,414
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,484
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,760
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,131
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,920
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 147,174
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 105,355
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 136,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 136,959
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,430
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -94,366
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,332
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,819
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,318
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,501
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,523
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,793
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 419,154
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 418,025
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 712
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 369,966
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 132,345
C. Služby (účtová skupina 51) 148,171
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 57,031
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,344
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 25,334
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,741
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,188
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 137,509
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,898
M. Úrokové náklady (562) 1,013
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,885
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,896
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,292
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,332
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31437249 TIN: 2020372937 DIČ: SK2020372937
 • Sídlo: KVÁLMONT, Lichnerova 38, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 24.05.1993
  Vojtech Derzsi 224 Rohovce 24.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tibor Kvál 113 889 € (83.2%) Kollárova 1/2133 Senec 903 01
  Vojtech Derzsi 23 070 € (16.8%) 224 Rohovce
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.05.1993
   29.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.07.2001Nové sidlo:
   Lichnerova 38 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.07.2001Zrušené sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.11.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   14.07.1997Nové sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   13.07.1997Zrušené sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   KVÁLMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarstvo
   stolárstvo - stolárskomontážne práce
   nákup,predaj a sprostredkovanie predaja:
   dreva,balených potravín, textilu,obuvi, nábytku
   drogériového tovaru, stavebného a hutného materiálu
   motorových vozidiel a výrobkov z dreva
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog