Vytvořte fakturu

I.Svätojurská, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.Svätojurská, akciová
IČO 31437567
TIN 2020359891
DIČ SK2020359891
Datum vytvoření 10 Červen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 417 132 €
Zisk 1 925 €
Kapitál 412 327 €
Vlastní kapitál 339 533 €
Kontaktní informace
Email svatojurska@svatyjur.sk
Telefon(y) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Mobile(y) 0911334088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 398,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 318,322
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 318,322
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,689
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,480
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,153
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,503
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,163
3. Výrobky (123) - /194/ 924
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,892
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,706
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,706
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,186
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,524
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,001
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,386
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,393
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 290,126
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 290,126
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 26,316
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,316
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,026
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,736
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,710
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,587
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,335
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 48
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,287
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,024
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,024
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,405
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,560
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,323
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,892
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,892
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 231
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 231
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 403,130
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 417,132
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,229
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 317,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,271
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,464
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,133
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,099
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,082
D. Služby (účtová skupina 51) 134,175
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 180,593
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 128,306
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,930
4. Sociální náklady (527, 528) 8,357
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,642
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,327
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,033
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,291
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,885
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31437567 TIN: 2020359891 DIČ: SK2020359891
 • Sídlo: I.Svätojurská, akciová, Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Grančič predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Jozef Kozmon člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Marián Fraňo člen Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ladislav Macháček člen Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ján Kročka člen Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda predstavenstva Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Jozef Kozmon - člen predstavenstva Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Marián Fraňo - člen predstavenstva Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ladislav Macháček - člen predstavenstva Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ján Kročka - člen predstavenstva Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   26.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   12.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   11.06.2014Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   08.06.2010Nové sidlo:
   Na pažiti 4E Svätý Jur 900 21
   Nové predmety činnosti:
   ekologické služby - udržiavacie a čistiace práce
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia
   07.06.2010Zrušené sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   06.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   05.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   22.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   21.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   26.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   25.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   10.12.2003Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   obstarávanie služieb spojených s bývaním
   čistiace a upratovacie práce, zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   09.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   11.01.2000Nové predmety činnosti:
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   10.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   I.Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   24.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur