Vytvořte fakturu

RELATIONS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELATIONS
IČO 31438067
TIN 2020360518
Datum vytvoření 17 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELATIONS
Prostredná 36
90021
Svätý Jur
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4211505.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31438067 TIN: 2020360518
 • Sídlo: RELATIONS, Prostredná 36, 90021, Svätý Jur
 • Datum vytvoření: 17 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Ševčík Prostredná 36 Svätý Jur 900 21 19.02.2003
  Šimon Pavelek Podhradie 102 Svätý Jur 900 21 19.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Ševčík 13 280 € (100%) Prostredná 36 Svätý Jur 900 21
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2005Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výrobná činnosť v oblasti výživových doplnkov v rámci voľnej živnosti
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Ševčík Prostredná 36 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Ševčík Prostredná 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.02.2003
   Šimon Pavelek Podhradie 102 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.02.2003
   30.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   12.10.2004Nové sidlo:
   Prostredná 36 Svätý Jur 900 21
   11.10.2004Zrušené sidlo:
   Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultácie a poradenstvo v oblasti ekonomiky, marketingu, riadenia
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie kontaktov s verejnosťou (public relations)
   09.01.1995Nové obchodné meno:
   RELATIONS s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   08.01.1995Zrušené obchodné meno:
   LUCKY STYLE s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   28.03.1994Nové sidlo:
   Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Nové predmety činnosti:
   navrhovanie a výroba dámskeho ošatenia
   konzultácie a poradenstvo v oblasti ekonomiky, marketingu, riadenia
   Noví spoločníci:
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Daniela Prónayová Partizánska 27 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   27.03.1994Zrušené sidlo:
   Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava
   17.06.1993Nové obchodné meno:
   LUCKY STYLE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   vydavateľská a agentúrna činnosť
   reklamné činnosti
   výroba, požičiavanie, distribúcia filmov a videa
   výroba, produkcia a realizácia zábavných programov
   Noví spoločníci:
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Silvia Lakatošová Pri štadióne 8 Svätý Jur 900 21
   Ing. Robert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava