Vytvořte fakturu

ZELENÝ MLYN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZELENÝ MLYN
IČO 31439322
TIN 2020360210
DIČ SK2020360210
Datum vytvoření 22 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZELENÝ MLYN
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 488 298 €
Zisk 8 356 €
Kapitál 2 556 701 €
Vlastní kapitál 656 991 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,230,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,713,174
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,707,198
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,682,626
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,461
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,111
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,976
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,976
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,040
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 513,784
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 411,209
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 411,209
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 102,575
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 256
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 255
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,400
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,230,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 665,346
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 884,565
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 884,565
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -150,000
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -150,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -84,879
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 315,033
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -399,912
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,356
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,521
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 664,445
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 573,434
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 573,434
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 91,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 854,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,969
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 609
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 393
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,609
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,358
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 544
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,883
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,747
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 2,979
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 8,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 488,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 488,298
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 488,298
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 427,233
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,994
D. Služby (účtová skupina 51) 239,841
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,665
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,665
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,402
4. Sociální náklady (527, 528) 598
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,824
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 161,609
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 161,609
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,065
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,463
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,274
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 49,715
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 49,715
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,265
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,800
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,444
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,444
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31439322 TIN: 2020360210 DIČ: SK2020360210
 • Sídlo: ZELENÝ MLYN, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 22 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 29.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Karol Hamala 5 312 € (80%) Dostojevského 19 Bratislava
  Anglo-Imports, s.r.o. 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Anglo-Imports, s.r.o. Holubyho 28 Pezinok 902 01
   07.12.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   29.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   20.08.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   19.08.1997Zrušeny spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   ZELENÝ MLYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika