Vytvořte fakturu

KOVOMA, „“ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název KOVOMA, „“
Stav V likvidaci
IČO 31439632
TIN 2020380164
Datum vytvoření 06 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOMA, „“
90875
Studienka
Financial information
Zisk -1 662 €
Kapitál 20 091 €
Vlastní kapitál 20 071 €
Kontaktní informace
Email jan.slosar@post.sk
Telefon(y) 0905208 772
Mobile(y) 0905208 772
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,327
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,327
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,499
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,499
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,828
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,664
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,327
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,666
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,666
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,662
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 20
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 20
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 489
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5
D. Služby (účtová skupina 51) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 478
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -489
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,209
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 2,209
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,382
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,382
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,173
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,662
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,662
Date of updating data: 14.12.2016