Vytvořte fakturu

Elttras - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Elttras
IČO 31439764
TIN 2020372992
DIČ SK2020372992
Datum vytvoření 19 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elttras
Hrubý Šúr 247
92525
Hrubý Šúr
Financial information
Prodej a příjem 1 803 €
Zisk -207 €
Kapitál 14 465 €
Vlastní kapitál 13 381 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,772
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,772
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,086
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,473
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,473
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,654
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -207
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,686
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,590
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,443
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,803
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,803
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 969
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 619
C. Služby (účtová skupina 51) 350
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 834
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 834
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 81
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 753
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31439764 TIN: 2020372992 DIČ: SK2020372992
 • Sídlo: Elttras, Hrubý Šúr 247, 92525, Hrubý Šúr
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr 925 25 14.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Jasenovec 6 639 € (100%) 247 Hrubý Šúr 925 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2010Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr 925 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr 925 25
   13.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Tóth Sokolská 13 Senec 903 01
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tóth Sokolská 13 Senec 903 01
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   11.10.1999Nové obchodné meno:
   Elttras spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   činnosť stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby - zdravotno - vodohospodárske stavby
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby vodohospodárske stavby - zravotno vodohospodárske stavby
   vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibráciám
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tóth Sokolská 13 Senec 903 01
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Tóth Sokolská 13 Senec 903 01
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   10.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Ľudovít & Lajos, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Lajos Máté Pacsirta utca 22 Boldog Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   Ľudovít & Lajos, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   247 Hrubý Šúr 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s priemyselným tovarom
   vykonávanie montáže, údržby a opráv elektrických zariadnení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu: do 1000 V prevádzkového napätia v objektoch bez nebezpečia výbychu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Lajos Máté Pacsirta utca 22 Boldog Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr