Vytvořte fakturu

Limbašské pohostinské služby Sučanská a - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Limbašské pohostinské služby Sučanská a
IČO 31439934
TIN 2020359913
DIČ SK2020359913
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Limbašské pohostinské služby Sučanská a
Limbach - Hotel
90091
Limbach
Financial information
Prodej a příjem 123 758 €
Zisk -52 151 €
Kapitál 50 608 €
Vlastní kapitál -25 367 €
Kontaktní informace
Email recepcia@hotellimbach.sk
webové stránky http://www.hotellimbach.sk
Telefon(y) +421336477281
Fax(y) 0336477361
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,907
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,509
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,440
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,962
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,224
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,224
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,738
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,738
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 436
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,907
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,518
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 686
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,692
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,488
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -54,180
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,151
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,425
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,756
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 102,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,446
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,446
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,976
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,653
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,455
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,580
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 123,688
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 123,758
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 94,375
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,313
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,764
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,730
D. Služby (účtová skupina 51) 24,190
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,042
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,113
4. Sociální náklady (527, 528) 322
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,214
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,298
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,298
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,290
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,006
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,768
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,185
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,293
2. Ostatní náklady (562A) 1,293
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 892
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,185
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,191
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31439934 TIN: 2020359913 DIČ: SK2020359913
 • Sídlo: Limbašské pohostinské služby Sučanská a, Limbach - Hotel, 90091, Limbach
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 26.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tatiana Sučanská 1 660 € (25%) Žarnovická 5 Bratislava 831 03
  Richard Sučanský 1 660 € (25%) Úžiny 3 Bratislava
  Limbašské vinohradnícke družstvo 3 319 € (50%) SNP 18 Limbach
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.09.2003Noví spoločníci:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Limbašské vinohradnícke družstvo IČO: 31 444 610 SNP 18 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.07.1993
   11.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba a rastlinná a živočíšna
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   06.04.1994Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   05.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Limbach - Hotel Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovanie
   Noví spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava