Vytvořte fakturu

ATRIV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Obchodní název ATRIV
IČO 31440266
TIN 2020660862
DIČ SK2020660862
Datum vytvoření 15 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATRIV
Korytnická 3
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 146 217 €
Zisk 6 709 €
Kapitál 61 124 €
Vlastní kapitál 19 454 €
Kontaktní informace
Email atriv@atriv.sk
Telefon(y) 0243634530, 0915793982
Mobile(y) 0915793982
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,959
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,959
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,959
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,478
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,168
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 447
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,437
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,522
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,510
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,709
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,915
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,915
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,610
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 282
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 146,217
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 146,217
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 137,771
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,569
C. Služby (účtová skupina 51) 90,149
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 582
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,333
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,138
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,446
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,499
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,365
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,656
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,709
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016