Vytvořte fakturu

Anglo-Imports - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Anglo-Imports
IČO 31440819
TIN 2020360419
DIČ SK2020360419
Datum vytvoření 09 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anglo-Imports
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 852 965 €
Zisk 25 664 €
Kapitál 847 526 €
Vlastní kapitál 23 212 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336409056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 855,298
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 566,110
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,110
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,110
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 550,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 550,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,269
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 278,435
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 277,267
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,267
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,168
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,834
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 85
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,749
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,919
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 605
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 2,314
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 855,298
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,876
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,908
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 155,954
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -140,046
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,664
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 816,262
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,381
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,335
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 46
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 802,219
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 654,767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 654,767
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,098
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 718
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,980
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 662
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -9,840
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) -9,840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 851,531
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 852,965
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 264
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 851,267
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,434
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,518
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,770
D. Služby (účtová skupina 51) 746,618
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,563
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,384
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,010
4. Sociální náklady (527, 528) 1,169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 639
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,034
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,630
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,447
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,879
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 735
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 735
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,527
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,920
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,256
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,256
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31440819 TIN: 2020360419 DIČ: SK2020360419
 • Sídlo: Anglo-Imports, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 09 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 04.11.1998
  Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 14.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Karol Hamala 4 648 € (70%) Dostojevského 19 Bratislava
  Ing. Miroslav Kurcab 1 992 € (30%) Banícka 62 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.10.2010
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   09.09.2004Nové obchodné meno:
   Anglo-Imports, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná činnosť a výroba reklamných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Zrušené obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   04.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika