Vytvořte fakturu

EDON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EDON
IČO 31441076
TIN 2020357460
DIČ SK2020357460
Datum vytvoření 15 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDON
Hlavná 99
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 57 953 €
Zisk -5 222 €
Kapitál 14 445 €
Vlastní kapitál 9 149 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,299
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,517
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,647
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,299
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,926
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 965
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,544
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,222
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,373
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,874
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,556
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,310
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,008
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,499
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,953
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,954
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,737
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 291
C. Služby (účtová skupina 51) 55,255
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,159
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,784
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,408
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,479
M. Úrokové náklady (562) 933
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 546
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,478
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,262
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,222
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31441076 TIN: 2020357460 DIČ: SK2020357460
 • Sídlo: EDON, Hlavná 99, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31 11.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Polakovič 6 639 € (100%) Hlavná 89 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   24.04.1998Nové sidlo:
   Hlavná 99 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Oulehlová Závadská 12 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Mária Strnisková Majerníkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Oulehlová Závadská 12 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Mária Strnisková Majerníkova 3 Bratislava
   03.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied - meteorologické predpovede
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   údržba a oprava vysokozdvižných vozíkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   15.07.1993Nové obchodné meno:
   EDON spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31