Vytvořte fakturu

GM Servis-Predaj - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GM Servis-Predaj
IČO 31441637
TIN 2020359968
DIČ SK2020359968
Datum vytvoření 31 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GM Servis-Predaj
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 67 923 €
Zisk 130 €
Kapitál 35 374 €
Vlastní kapitál 3 129 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903722679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,728
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,728
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,728
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,340
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,587
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,463
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,463
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 124
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,753
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,802
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 470
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,259
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,174
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,174
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 130
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,279
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,097
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 23,860
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,113
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,113
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,069
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,923
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,690
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,416
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,170
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,504
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,673
D. Služby (účtová skupina 51) 10,895
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,901
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,901
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,753
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,034
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,663
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 295
2. Ostatní náklady (562A) 295
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,368
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,663
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,090
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 130
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31441637 TIN: 2020359968 DIČ: SK2020359968
 • Sídlo: GM Servis-Predaj, Na Bielenisku 4, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01 18.03.1999
  Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91 18.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Liv 3 319 € (50%) Gorkého 14 Pezinok 902 01
  Marian Mlynek 3 319 € (50%) Slnečná 46 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   19.06.1997Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   18.06.1997Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   GM Servis-Predaj, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, servis, elektrospotrebičov a automatických pračiek
   elektroinštalácie
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   montáž chladiacich zariadení
   servis kancelárskej techniky-mechanickej
   servis chladiarenských zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91