Vytvořte fakturu

AGRORACIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Obchodní název AGRORACIO
IČO 31442048
TIN 2020378965
DIČ SK2020378965
Datum vytvoření 13 Září 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo AGRORACIO
Čáčov 367
90501
Senica
Financial information
Prodej a příjem 2 789 €
Zisk -933 €
Kapitál 829 941 €
Vlastní kapitál 816 465 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336400405
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 800,938
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 800,938
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,752
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10,199
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,478
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 816,690
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 815,531
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 115,515
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 115,515
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 640,028
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,509
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 29,067
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,345
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -933
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,159
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,159
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,789
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,789
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,578
C. Služby (účtová skupina 51) 2,557
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 211
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 232
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 188
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 116
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -184
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -933
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015