Vytvořte fakturu

PROBOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROBOS
IČO 31442722
TIN 2020360045
DIČ SK2020360045
Datum vytvoření 01 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROBOS
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 47 619 €
Zisk -1 600 €
Kapitál 61 947 €
Vlastní kapitál 52 574 €
Kontaktní informace
Email probos@centrum.sk
Telefon(y) +421336401461
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,245
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,295
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,245
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,972
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 45,268
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,600
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,273
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 554
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,654
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,524
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,347
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,389
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 394
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 47,619
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,965
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,654
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,835
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,497
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,873
C. Služby (účtová skupina 51) 3,013
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,853
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 492
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -216
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,236
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 69
X. Úrokové výnosy (662) 59
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 493
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -424
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -640
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015