Vytvořte fakturu

I.B.I.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.B.I.S.
IČO 31443427
TIN 2021079093
DIČ SK2021079093
Datum vytvoření 06 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.B.I.S.
Jozefa Hagaru 4
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 303 226 €
Zisk -18 853 €
Kapitál 143 572 €
Vlastní kapitál 136 689 €
Kontaktní informace
Email ibis@ibis-sro.sk
Telefon(y) 0244681111, 0244881100, 0244881101
Mobile(y) +421905919015, +421907735546, +421908761124
Fax(y) 0244681112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 128,309
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,435
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,282
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,153
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,787
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,398
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,056
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,161
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,181
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,389
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,754
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,635
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,087
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,076
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 8,011
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,836
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 103,495
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 128,031
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,536
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,853
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,382
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,382
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,902
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,902
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,021
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,936
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,167
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 400
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 303,226
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 295,831
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,395
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,737
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,999
D. Služby (účtová skupina 51) 85,292
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 217,915
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 195,381
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,370
4. Sociální náklady (527, 528) 1,164
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,076
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,731
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,731
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 724
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,511
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,540
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 398
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 398
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -382
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,893
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31443427 TIN: 2021079093 DIČ: SK2021079093
 • Sídlo: I.B.I.S., Jozefa Hagaru 4, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alfréd Orosz konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 03.08.2004
  Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava 15.01.1999
  Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava 15.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alfréd Orosz 11 087 € (33.4%) Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
  Ing. Ján Žurek 11 087 € (33.4%) Sibírska 54 Bratislava
  Vojtech Bohuš 11 020 € (33.2%) Komárnická 22 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz - konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 03.08.2004
   04.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   27.11.2002Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 4 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 20068/00-63 zo dňa 20.9.2000
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.2002Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   12.08.1997Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava