Vytvořte fakturu

AB GAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AB GAS
IČO 31443541
TIN 2020360078
DIČ SK2020360078
Datum vytvoření 08 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB GAS
Farská 248
01303
Varín
Financial information
Prodej a příjem 20 001 €
Zisk -325 €
Kapitál 160 €
Vlastní kapitál 133 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347722908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,536
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,536
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,536
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,536
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,335
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,660
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 133
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -133
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -325
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,201
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,001
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,001
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,366
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,158
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 208
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 635
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 843
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 635
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31443541 TIN: 2020360078 DIČ: SK2020360078
 • Sídlo: AB GAS, Farská 248, 01303, Varín
 • Datum vytvoření: 08 Říjen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Farská 248 Varín 013 03
   Noví spoločníci:
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   23.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   22.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   27.11.2003Nové sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž okien, parapetov, žalúzií, opravy a demontáže
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   AB GAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   08.07.1996Nové obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tekutými a plynnými uhľovodíkmi
   výroba, montáž, distribúcia, uvádzanie do prevádzky a servis zariadení na využitie kvapalných a plynných uhľovodíkov
   inžinierska činnosť v strojárstve, energetike a plynárenstve
   Noví spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   07.07.1996Zrušené obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   08.10.1993Nové obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba palivových komponentov z odpadu
   obchodná činnosť s tovarom každého druhu v zmysle platných právnych predpisov
   maloobchodná činnosť vlastných výrobkov
   predaj a servis výrobných zariadení na palivové komponenty
   vývoz výrobkov, strojov a zariadení palivo- vých komponentov
   marketingová a managerska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok