Vytvořte fakturu

COLORCAR SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název COLORCAR SERVIS
IČO 31446043
TIN 2020357493
DIČ SK2020357493
Datum vytvoření 02 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COLORCAR SERVIS
Potočná 2
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 205 828 €
Zisk -45 970 €
Kontaktní informace
Email colorcar@nextra.sk
Telefon(y) 0265968086, 0265968311, 0905596831
Mobile(y) 0915512430, 0905596831
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,081
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,081
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,081
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 117,179
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 98,563
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,262
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,924
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 140,260
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -301,223
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 58
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -261,950
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,970
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 441,483
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 196
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 439,432
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 82,265
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,211
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,533
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 352,423
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,855
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 205,828
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,402
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,263
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,363
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 250,051
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 57,327
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 109,712
C. Služby (účtová skupina 51) 20,190
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,541
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 368
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,879
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 426
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,796
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,812
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -44,223
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,436
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 787
M. Úrokové náklady (562) 550
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -787
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -45,010
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,970
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016