Vytvořte fakturu

Copex print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Copex print
IČO 31446779
TIN 2020683335
DIČ SK2020683335
Datum vytvoření 10 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Copex print
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 137 182 €
Zisk 6 086 €
Kapitál 15 192 €
Vlastní kapitál -4 979 €
Kontaktní informace
Email copex@copex.sk
Telefon(y) 0259324414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,992
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,878
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,494
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,666
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,666
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -172
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,362
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,976
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,386
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 114
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,107
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 605
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 605
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,223
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,223
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,086
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,885
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,070
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,984
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,984
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,862
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,557
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,667
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,788
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,788
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,182
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 137,182
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,924
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,385
D. Služby (účtová skupina 51) 30,366
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 94,173
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,243
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,615
4. Sociální náklady (527, 528) 3,315
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,258
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,431
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 212
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 212
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -212
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015