Vytvořte fakturu

VINOTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VINOTECH
IČO 31447058
TIN 2020360496
Datum vytvoření 15 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINOTECH
Holubyho 27
90001
Pezinok
Financial information
Kapitál 1 937 €
Vlastní kapitál -138 155 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 560
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 557
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 560
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 403
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 407
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,004
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 157
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256869.tif
Date of updating data: 25.06.2015