Vytvořte fakturu

Starkl Záhradník - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Starkl Záhradník
IČO 31447074
TIN 2020363059
DIČ SK2020363059
Datum vytvoření 16 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Starkl Záhradník
Senecká cesta 2553
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 1 407 517 €
Zisk 166 481 €
Kapitál 172 353 €
Vlastní kapitál 114 337 €
Kontaktní informace
Email slovensko@starkl.com
webové stránky http://www.starkl.sk
Telefon(y) +421245944797, +421245944798, +421245944799
Fax(y) 0245944896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 338,765
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,244
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,244
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,244
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,469
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 199,256
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 332
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,269
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180,655
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,213
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 823
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,390
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 88,052
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 88,052
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 338,765
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,818
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,364
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,364
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 166,481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,947
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 518
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 149,872
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 121,433
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,091
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,342
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,247
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,644
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,706
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,842
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,557
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,407,517
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,407,517
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,407,517
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,183,584
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 598,493
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,529
D. Služby (účtová skupina 51) 359,714
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,209
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,193
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,692
4. Sociální náklady (527, 528) 1,324
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 278
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,761
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223,933
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,781
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 357
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 356
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -338
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 223,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 57,114
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,114
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 166,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31447074 TIN: 2020363059 DIČ: SK2020363059
 • Sídlo: Starkl Záhradník, Senecká cesta 2553, 90027, Bernolákovo
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika 06.06.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Josef Starkl 3 320 € (50%) Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
  Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (50%) Tulln Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   20.08.2008Nové sidlo:
   Senecká cesta 2553 Bernolákovo 900 27
   19.08.2008Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   Starkl Záhradník, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji