Vytvořte fakturu

SEKOSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název SEKOSTAV
IČO 31447325
TIN 2020363092
DIČ SK2020363092
Datum vytvoření 16 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEKOSTAV
Železničná 14
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 563 573 €
Zisk 44 916 €
Kapitál 639 165 €
Vlastní kapitál 90 532 €
Kontaktní informace
Email sekostav@post.sk
webové stránky http://www.sekostav.sk
Telefon(y) +421245923121
Mobile(y) +421903255791, +421911355791, +421911255791, +421903252841, +421903408660, +421911340130
Fax(y) 0245923121
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 583,826
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 234,182
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 234,182
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,670
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,753
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,377
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 58,382
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 309,312
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 222,303
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 424
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 103,002
3. Výrobky (123) - /194/ 74,854
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,023
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,071
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,470
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,601
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,938
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 928
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,010
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40,332
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 801
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 39,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 583,826
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 134,173
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,705
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,350
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,916
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 449,175
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,041
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 49,791
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 395,473
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,413
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,413
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,618
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,024
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,578
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,461
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,661
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,661
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 478
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 478
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 448,760
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 563,573
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 59,020
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 142,217
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 247,521
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 22,923
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,892
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65,238
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 190,024
D. Služby (účtová skupina 51) 61,043
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 114,513
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,312
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,572
4. Sociální náklady (527, 528) 6,629
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,423
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,877
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,877
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,170
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,285
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,376
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,971
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,971
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,969
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,316
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,400
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,400
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,916
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016