Vytvořte fakturu

MEDAPA PEZINOK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDAPA PEZINOK
IČO 31448186
TIN 2020360507
DIČ SK2020360507
Datum vytvoření 22 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDAPA PEZINOK
1. mája 33
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 8 812 €
Zisk 1 143 €
Kapitál 1 174 €
Kontaktní informace
Email medapa@medapa.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,137
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,137
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,925
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,561
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,209
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,155
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,062
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,593
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,039
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,143
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,655
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,537
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,091
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,228
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,818
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 27
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,812
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,812
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,940
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,152
C. Služby (účtová skupina 51) 598
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,825
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,872
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,062
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 769
M. Úrokové náklady (562) 769
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -769
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,103
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31448186 TIN: 2020360507 DIČ: SK2020360507
 • Sídlo: MEDAPA PEZINOK, 1. mája 33, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 22 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok 15.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Noskovič 6 639 € (100%) ul. 1. mája 33 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   15.04.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   MEDAPA PEZINOK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   1. mája 33 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel a autopríslušenstvo
   Noví spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok