Vytvořte fakturu

KTV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KTV
IČO 31449701
TIN 2020360595
DIČ SK2020360595
Datum vytvoření 16 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KTV
Drobiševa 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 41 107 €
Zisk -731 €
Kapitál 394 062 €
Vlastní kapitál 98 408 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905696477
Mobile(y) +421905696477, 0905696477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 292,232
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 275,265
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,552
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 16,967
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,491
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,910
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,758
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 820
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 359,723
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 97,676
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,630
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 154
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -21,994
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 111,617
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -731
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 262,047
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 262,047
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,792
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,582
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 220,673
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,107
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,107
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,878
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,504
C. Služby (účtová skupina 51) 16,651
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 723
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 229
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 952
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 229
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -731
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31449701 TIN: 2020360595 DIČ: SK2020360595
 • Sídlo: KTV, Drobiševa 4, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01 16.02.1994
  Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81 16.02.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kocanda 8 632 € (50%) Drobiševa 4 Pezinok 902 01
  Ing. Igor Vavrovič 8 632 € (50%) Domovina 10 Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.02.1994
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 16.02.1994
   29.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 07.07.2000
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.06.2002
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 07.07.2000
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.06.2002
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabachnev Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 725/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 28 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabachnev Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 725/28 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika
   16.02.1994Nové obchodné meno:
   KTV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   obchodná činnosť, mimo tovarov, na ktorý zákon vyžaduje zvl. povolenie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 28 Bratislava