Vytvořte fakturu

Malokarpatský stavebný podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název Malokarpatský stavebný podnik
IČO 31449832
TIN 2020679276
DIČ SK2020679276
Datum vytvoření 16 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Malokarpatský stavebný podnik
gen. Svobodu 15
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 36 108 €
Zisk -23 883 €
Kapitál 283 503 €
Vlastní kapitál -101 809 €
Kontaktní informace
Email mspsropk@gmail.com
Telefon(y) 0905332326
Mobile(y) 0905332326
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 254,490
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 254,490
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,169
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,475
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -17
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,541
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 266,659
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -125,690
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -109,110
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,883
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 392,349
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 187
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 351,047
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,335
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 592
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,309
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,811
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 697
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,418
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,108
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,877
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,231
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,903
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,558
C. Služby (účtová skupina 51) 13,493
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,419
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,973
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,237
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,223
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -23,795
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,826
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,883
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,883
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016