Vytvořte fakturu

BATAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BATAX
IČO 31450342
TIN 2020363785
DIČ SK2020363785
Datum vytvoření 05 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BATAX
Rovinka 34
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 7 577 806 €
Zisk -80 112 €
Kapitál 1 687 644 €
Vlastní kapitál 130 033 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245649722, +421245649723, +421245985561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,807,960
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 851,694
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 851,694
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 568,052
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 188,816
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 30,938
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 943,678
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 154,757
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 253
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142,275
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 12,229
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 51,449
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 51,449
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 457,590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 436,845
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,845
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,181
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,564
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 279,882
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 181,266
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 98,616
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,588
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 174
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,280
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,807,960
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,921
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 702
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 702
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 122,692
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,692
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,112
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,039
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,644,477
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,642,135
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,342
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,398
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,805
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,805
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 50,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 271
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,978
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,716
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,628
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,164
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,576,375
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,577,806
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,527,192
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,285
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,898
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,431
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,635,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,108,573
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 86,731
D. Služby (účtová skupina 51) 74,532
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 223,874
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 157,681
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,019
4. Sociální náklady (527, 528) 11,174
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,356
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 120,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 120,631
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,542
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,975
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,408
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 306,539
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,265
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,255
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,788
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 801
2. Ostatní náklady (562A) 801
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,987
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,523
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -81,931
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -1,819
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,701
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31450342 TIN: 2020363785 DIČ: SK2020363785
 • Sídlo: BATAX, Rovinka 34, 90041, Rovinka
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka 05.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Bartaloš 6 639 € (100%) Hlavná 210 Rovinka
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   prenájom vodných motorových člnov, vodných skútrov, štvorkoliek a motoriek
   13.09.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka Vznik funkcie: 05.04.1994
   03.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   03.12.1998Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   02.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   22.05.1997Nové obchodné meno:
   BATAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   34 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   maliarske a natieračské práce
   podlahárske práce
   obkladačské práce
   elektroinštalatérstvo
   21.05.1997Zrušené obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   05.04.1994Nové obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka