Vytvořte fakturu

EKORAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKORAD
IČO 31450911
TIN 2020662732
DIČ SK2020662732
Datum vytvoření 23 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKORAD
Čiližská 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 473 €
Zisk -9 995 €
Kapitál 127 423 €
Vlastní kapitál 23 264 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,076
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,517
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 119,076
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,269
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,961
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,995
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 105,807
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 366
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 105,441
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 640
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 537
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 104,264
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,473
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 91,012
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 461
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 102,085
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,943
C. Služby (účtová skupina 51) 83,352
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,845
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 388
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,557
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,612
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,717
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 11
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,432
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,432
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,421
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,033
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015