Vytvořte fakturu

Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
IČO 31450938
TIN 2020662743
DIČ SK2020662743
Datum vytvoření 28 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
Jesenského 9
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 18 058 €
Zisk -19 702 €
Kapitál 23 824 €
Vlastní kapitál -3 193 €
Kontaktní informace
Email ses@stonline.sk
Telefon(y) 0336400686
Fax(y) 0336413023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,386
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,229
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,229
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,229
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,326
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,163
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,232
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,232
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -95
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 593
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,570
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -1,169
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) -1,169
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,386
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,931
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,533
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,609
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,142
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,317
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 593
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 593
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,724
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,455
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,455
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,987
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -397
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) -485
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,263
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,901
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,058
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,058
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,666
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,032
D. Služby (účtová skupina 51) 6,131
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,074
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,265
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,637
4. Sociální náklady (527, 528) 1,172
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 492
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 492
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,608
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,895
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -134
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,742
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31450938 TIN: 2020662743 DIČ: SK2020662743
 • Sídlo: Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke, Jesenského 9, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 28 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 20.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martina Javorová 6 639 € (100%) Jesenského 1528/9 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.06.2014Nové sidlo:
   Jesenského 9 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   05.06.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   Systém ekonomických služieb, spoločnosť s ručením obmedzeným SES, s.r.o. - v skratke
   Nové sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   poskytovanie služieb v oblasti vedenia ekonomickej agendy
   organizovanie školení ekonomického zamerania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava