Vytvořte fakturu

LUKY PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUKY PLUS
IČO 34096663
TIN 2020360562
DIČ SK2020360562
Datum vytvoření 10 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUKY PLUS
Holubyho 28
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 148 626 €
Zisk 2 739 €
Kapitál 190 166 €
Vlastní kapitál 44 110 €
Kontaktní informace
Email schody@lukyplus.sk
webové stránky http://www.lukyplus.sk;http://www.schodisko.com
Telefon(y) +421336413002
Mobile(y) +421902902600
Fax(y) 0336413002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,472
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,472
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,788
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,853
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,081
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,121
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,671
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 168,325
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,849
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,309
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,512
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,350
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,739
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 121,476
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,883
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,336
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 99,088
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,997
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,091
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 627
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,373
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,169
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 148,626
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 147,779
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 847
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 142,747
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 69,063
C. Služby (účtová skupina 51) 24,654
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,471
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,264
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,044
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,879
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,062
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,050
X. Úrokové výnosy (662) 2,050
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,211
M. Úrokové náklady (562) 1,525
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,686
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,161
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,718
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 979
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,739
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34096663 TIN: 2020360562 DIČ: SK2020360562
 • Sídlo: LUKY PLUS, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 10 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86 10.02.1994
  Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86 07.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Moravčík 3 319 € (50%) 2032 Budmerice 900 86
  Katarína Moravčíková 3 319 € (50%) Budmerice 2032 Budmerice 900 86
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 07.05.2008
   22.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   24.08.2005Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 10.02.1994
   23.08.2005Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.02.1994
   23.09.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.02.1994
   22.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   10.02.1994Nové obchodné meno:
   LUKY PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   drevovýroba a spracovanie dreva, výroba polotovarov z dreva
   výroba nábytku, bytových doplnkov, atypických paliet
   výroba čalúnnických výrobkov, ich oprava a predaj
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž.zvl.povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacie služby
   Noví spoločníci:
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok