Vytvořte fakturu

ELEKTRO INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTRO INVEST
IČO 34096965
TIN 2020360606
DIČ SK2020360606
Datum vytvoření 16 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRO INVEST
Cerovská 84
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 15 493 €
Zisk 11 201 €
Kapitál 35 208 €
Vlastní kapitál -86 910 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336496611
Fax(y) 0336496611
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,782
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,155
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,997
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,937
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -75,710
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,088
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -99,638
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,201
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,647
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,093
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 95,354
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 840
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,774
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,346
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 90,394
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,493
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,842
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,651
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,074
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 926
C. Služby (účtová skupina 51) 1,789
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 359
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,419
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,127
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 259
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 259
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -258
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,161
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015