Vytvořte fakturu

PILEXIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PILEXIM
IČO 34097520
TIN 2020363125
DIČ SK2020363125
Datum vytvoření 02 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PILEXIM
Pezinská 3
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 495 364 €
Zisk -120 573 €
Kapitál 495 117 €
Vlastní kapitál 130 104 €
Kontaktní informace
Email pesifox@gmail.com
Telefon(y) 0244462596, 0903565453
Mobile(y) 0903565453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 336,350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,823
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 198,627
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 155,035
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,035
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,724
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,868
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 109,216
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,730
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 106,486
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,684
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,684
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,350
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,531
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,109
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 110,692
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 110,692
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,573
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,819
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,064
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,064
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 308,868
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,806
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,806
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,448
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,380
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,758
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,301
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 175
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,480,198
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,495,364
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,456,445
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,752
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,606,194
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 991,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 135,455
D. Služby (účtová skupina 51) 140,594
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 173,449
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 125,959
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,335
4. Sociální náklady (527, 528) 3,155
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,701
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 34,877
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -110,830
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,428
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,893
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,885
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,861
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -117,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34097520 TIN: 2020363125 DIČ: SK2020363125
 • Sídlo: PILEXIM, Pezinská 3, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 02 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
  PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Zuzana Kleinová 6 639 € (100%) Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2015Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   13.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   09.05.2001Nové sidlo:
   Pezinská 3 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového fondu a nebytového fondu
   piliarska výroba
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   spracovanie dreva a guľatiny
   spracovanie dreveného odpadu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteností
   výroba drobných výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   26.08.1999Noví spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   29.07.1997Nové sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   28.07.1997Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   26.02.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   25.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   02.03.1994Nové obchodné meno:
   PILEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava