Vytvořte fakturu

MEPOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEPOS
IČO 34097589
TIN 2020360628
DIČ SK2020360628
Datum vytvoření 04 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEPOS
Panholec 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 222 364 €
Zisk 27 098 €
Kapitál 34 841 €
Vlastní kapitál -214 521 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903501147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,965
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,965
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,965
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,277
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,138
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,551
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,061
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 55,242
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -187,423
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 36
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -222,225
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,098
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 242,665
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,034
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 232,864
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 170,241
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,786
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,302
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,535
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 222,364
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 227,961
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,100
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 192,047
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 107,074
C. Služby (účtová skupina 51) 80,488
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 655
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,236
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,317
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,299
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,259
M. Úrokové náklady (562) 939
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,320
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,259
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,058
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,098
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34097589 TIN: 2020360628 DIČ: SK2020360628
 • Sídlo: MEPOS, Panholec 1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava 16.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Robert Krajčo 6 971 € (100%) Znievska 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2002Nové sidlo:
   Panholec 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2002Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 25.04.2002
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 25.04.2002
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   16.10.1998Nové predmety činnosti:
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   04.03.1994Nové obchodné meno:
   MEPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   činnosť realitnej kancelárie
   kováčstvo
   zámočníctvo
   brúsenie a leštenie, okrem brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   smaltovanie
   činnosť organizačných poradcov s osobitným zameraním na strojárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava