Vytvořte fakturu

ACTUELA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název ACTUELA
IČO 34098259
TIN 2020357537
DIČ SK2020357537
Datum vytvoření 16 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACTUELA
Hurbanova 43
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 78 363 €
Zisk 4 360 €
Kapitál 23 575 €
Vlastní kapitál 2 888 €
Kontaktní informace
Email actuela@actuela.sk
Mobile(y) +421903458787, +421903308988
Fax(y) 0347726414, 0264285974
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,982
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,880
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,700
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,621
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,982
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,986
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -677
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,360
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,996
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 58
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,020
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,389
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 269
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,236
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,126
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 918
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 78,363
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73,387
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 80
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,750
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 72,955
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 51,109
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,114
C. Služby (účtová skupina 51) 10,292
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,893
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 161
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 78
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 308
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,408
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,952
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 89
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,320
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,360
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016