Vytvořte fakturu

Tecprom - Trifit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Tecprom - Trifit
IČO 34099662
TIN 2020360661
DIČ SK2020360661
Datum vytvoření 20 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tecprom - Trifit
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 063 157 €
Zisk 2 818 €
Kapitál 432 334 €
Vlastní kapitál 29 688 €
Kontaktní informace
Email tecprom@tecprom.sk
webové stránky http://www.tecprom.sk
Telefon(y) +421243410475, +421244450101
Fax(y) 0243413874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 735,894
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,503
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,503
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,503
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 721,774
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 256,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 277
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 255,787
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 382,433
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 381,476
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,476
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,277
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 167
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,110
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 617
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 617
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 735,894
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,506
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,706
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 45,887
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 45,887
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,576
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,956
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,532
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,818
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 703,388
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,271
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,271
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 700,376
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 624,199
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 624,199
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,542
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,185
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,231
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,108
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,741
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,741
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,063,159
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,063,157
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,728,178
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 321,378
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,601
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,056,444
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,360,295
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,480
D. Služby (účtová skupina 51) 587,387
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,912
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,581
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,807
4. Sociální náklady (527, 528) 3,524
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,210
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,523
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,523
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,713
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,394
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,017
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 295
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,015
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,698
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,818
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34099662 TIN: 2020360661 DIČ: SK2020360661
 • Sídlo: Tecprom - Trifit, Trnavská cesta 84, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 08.05.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Koteš 6 706 € (100%) Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.04.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   19.05.2007Nové obchodné meno:
   Tecprom - Trifit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 84 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   18.05.2007Zrušené obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.05.1995
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   22.08.1996Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné služby
   sprostredkovateľská služba
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   21.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   19.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie software - vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   prenájom techniky, strojových zariadení, dopravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava