Vytvořte fakturu

AGROTRADE - Petrvalský - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGROTRADE - Petrvalský
IČO 34099743
TIN 2020357647
DIČ SK2020357647
Datum vytvoření 21 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROTRADE - Petrvalský
Jánošíkova 2589/82
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 109 595 €
Zisk -10 551 €
Kapitál 170 238 €
Vlastní kapitál 163 691 €
Kontaktní informace
Email agropet@post.sk
Telefon(y) +421347724765
Mobile(y) +421903401217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160,909
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,909
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 115,266
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,266
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,059
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,059
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,059
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,584
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,126
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,458
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,909
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,139
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,480
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,480
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,571
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 154,571
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,551
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,770
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,739
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,739
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,031
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 368
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,796
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,113
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 109,494
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 109,595
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,494
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 101
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,570
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 79,301
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,198
D. Služby (účtová skupina 51) 14,604
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,362
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,030
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,559
4. Sociální náklady (527, 528) 773
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,882
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,975
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,391
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 576
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 551
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -576
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,551
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34099743 TIN: 2020357647 DIČ: SK2020357647
 • Sídlo: AGROTRADE - Petrvalský, Jánošíkova 2589/82, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky 23.06.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Petrvalský 6 639 € (100%) Jánošíkova 2589/82 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov
   21.07.1998Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   AGROTRADE - Petrvalský, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 2589/82 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s poľnohospodárskymi strojmi a poľnohospodárskou technikou
   predaj po repasáži výrobkov
   leasingový predaj poľnohospodárskych strojov a techniky
   sprostredkovanie obchodu v oblasti súvisiacej s horeuvedenými predmetmi podnikania
   Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov