Vytvořte fakturu

MARTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARTEX
IČO 34099891
TIN 2020357548
DIČ SK2020357548
Datum vytvoření 22 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTEX
Továrenská 1069
90061
Gajary
Financial information
Prodej a příjem 14 174 €
Zisk -6 251 €
Kapitál 110 141 €
Vlastní kapitál 66 564 €
Kontaktní informace
Email martex1@centrum.sk
Telefon(y) 0347797420, 0905917810
Mobile(y) 0905336441, 0905917810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 56,738
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 56,738
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,047
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,765
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 652
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,503
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,315
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,918
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 43,990
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 666
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,251
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,188
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,590
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,598
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,453
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 651
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,343
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,174
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 346
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,828
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,343
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 236
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,923
C. Služby (účtová skupina 51) 2,673
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 222
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,852
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,437
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,169
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,342
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 28
XI. Kurzové zisky (663) 28
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 150
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,291
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,251
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34099891 TIN: 2020357548 DIČ: SK2020357548
 • Sídlo: MARTEX, Továrenská 1069, 90061, Gajary
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 10.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bohuš Tuhovčák 9 959 € (50%) Rajská 1 Bratislava 811 08
  Emil Tuhovčák 9 959 € (50%) Pri starej prachárni 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Továrenská 1069 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 10.11.2009
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   05.04.2002Nové sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08
   04.04.2002Zrušené sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Emil Tuhovčák Pri starej prachárni 3 Bratislava
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   28.06.1996Noví spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   22.04.1994Nové obchodné meno:
   MARTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba produktov z textilu
   veľkoobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom
   vykonávanie výmenných akcií
   špeciálne obchodné operácie, hlavne reexport
   poradenská a konzultačná činnosť
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01