Vytvořte fakturu

HELITEX MODEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HELITEX MODEL
IČO 34100580
TIN 2020363202
DIČ SK2020363202
Datum vytvoření 12 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELITEX MODEL
Záhradnícka 4
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 12 809 €
Zisk -2 052 €
Kapitál 24 176 €
Vlastní kapitál -58 337 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,979
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,687
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,687
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,910
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,300
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,300
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 610
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 382
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 324
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 400
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,379
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 349
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 349
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,358
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,358
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,052
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,768
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,768
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 179
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,809
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,809
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,809
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,746
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,640
D. Služby (účtová skupina 51) 1,260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,912
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,837
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -140
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,052
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015