Vytvořte fakturu

ABC MARKET SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABC MARKET SLOVAKIA
IČO 34100865
TIN 2020388018
DIČ SK2020388018
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC MARKET SLOVAKIA
Podzáhradná 45
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 206 €
Zisk 5 982 €
Kapitál 38 626 €
Vlastní kapitál -41 181 €
Kontaktní informace
Email abcmarketslovakia@gmail.com
Mobile(y) +421917432872, +421905405630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,612
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,356
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,612
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,199
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,484
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,982
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,811
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 553
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,993
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,962
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 13,204
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 52,403
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 424
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,206
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,206
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,824
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,127
C. Služby (účtová skupina 51) 12,588
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,077
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,575
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 332
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,125
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,382
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,491
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 440
M. Úrokové náklady (562) 380
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -440
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,942
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,982
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34100865 TIN: 2020388018 DIČ: SK2020388018
 • Sídlo: ABC MARKET SLOVAKIA, Podzáhradná 45, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01 20.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Bohúň 6 639 € (100%) Landauova 10 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   03.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   17.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   08.10.1996Nové sidlo:
   Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   07.10.1996Zrušené sidlo:
   Železničná 2 Hlohovec 920 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   11.06.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   ABC MARKET SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničná 2 Hlohovec 920 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
   nákup a predaj krmív
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba pracovných a ochranných prostriedkov, šicie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec