Vytvořte fakturu

Mäsofond - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Mäsofond
Stav Zničeno
IČO 34101641
TIN 2020357658
Datum vytvoření 27 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mäsofond
Záhorácka 11
90101
Malacky
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál -97 004 €
Vlastní kapitál -259 428 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347722140
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -97,484
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -97,484
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,764
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,113
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,804
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,199
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 11,130
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 11,130
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -128,494
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -128,501
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -97,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -259,908
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,764
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,424
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 398
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -268,590
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,541
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -272,131
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,176
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 532
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 532
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,945
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,044
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,044
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -2,231
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,868
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 108,699
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15,248
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 15,248
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4248758.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :34101641 TIN: 2020357658
 • Sídlo: Mäsofond, Záhorácka 11, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2012Noví spoločníci:
   Ľubomír Kardian 155 Studienka 908 75
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Kardian 155 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 19.03.2012
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Hrúz 393 Studienka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Antónia Hrúzová 393 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 25.01.2002
   11.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Bakošová 1. mája 2382/13 Malacky
   02.09.2002Nové sidlo:
   Záhorácka 11 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   výroba hotových jedál a polotovarov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Antónia Hrúzová 393 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 25.01.2002
   01.09.2002Zrušené sidlo:
   Hurbanova 593 Malacky 901 63
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Hrúz 393 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Bakošová 1. mája 2382/13 Malacky
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   Mäsofond, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanova 593 Malacky 901 63
   Nové predmety činnosti:
   výroba a spracovanie mäsa /mäsiarstvo, údenárstvo/
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   AJKO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 13 Jakubov 900 63
   Zrušeny spoločníci:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   Anton L. Kolarz Föhrenweg 6a Grosskarolinenfeld Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   AJKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 13 Jakubov 900 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   Anton L. Kolarz Föhrenweg 6a Grosskarolinenfeld Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov