Vytvořte fakturu

RAIL WAYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAIL WAYS
IČO 34102027
TIN 2020363422
DIČ SK2020363422
Datum vytvoření 02 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIL WAYS
Horný dvor 2901
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 3 055 127 €
Zisk -11 375 €
Kapitál 4 803 636 €
Vlastní kapitál 1 711 219 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245650910, +421245650911, +421245650912, +421245650913, +421245650914, +421245650915, +421245650917, +421245650916, +421245650918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,388,764
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,025,784
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,025,784
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 304,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,972,991
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,138
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 21,734
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,450
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 656,819
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,359,822
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,946
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,946
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 50,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,181,481
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,180,415
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,180,415
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,066
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 126,395
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,998
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,397
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,158
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,388,764
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,699,844
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,277
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,277
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 34,312
2. Ostatní fondy (427, 42X) 34,312
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,659,990
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,659,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,375
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,688,597
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32,828
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,311
12. Odložený daňový závazek (481A) 29,517
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,731
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 744,977
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 744,977
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,884,803
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,411
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,913
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,453
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,038
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,038
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 323
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,055,127
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,055,127
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 161,366
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,711,424
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,809
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 136,918
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,047,919
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 138,765
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 809,302
D. Služby (účtová skupina 51) 1,594,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 267,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 193,125
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,505
4. Sociální náklady (527, 528) 6,957
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,082
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 190,932
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 190,932
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,208
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 337,780
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,955
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 757
2. Ostatní náklady (562A) 757
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,198
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,891
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,317
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,692
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,933
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -241
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,375
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34102027 TIN: 2020363422 DIČ: SK2020363422
 • Sídlo: RAIL WAYS, Horný dvor 2901, 90027, Bernolákovo
 • Datum vytvoření: 02 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 10.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Lamprecht 6 639 € (100%) Dopravná 14 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava - Rača 831 06
   24.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   02.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2012
   04.11.2010Noví spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   03.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   20.03.2008Nové sidlo:
   Horný dvor 2901 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   19.03.2008Zrušené sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   16.11.2001Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba posteľného prádla, výroba iných odevov a odevných doplnkov
   výroba pracovných odevov, výroba iného vrchného ošatenia
   výroba iného ošatenia a doplnkov
   výroba ostatných odevných doplnkov z textilných materiálov /náramenníky, goliere, viazanky/
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   výroba píliarská a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   výroba výrobkov z dreva (v rozsahu voľnej živnosti)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   27.01.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   02.06.1994Nové obchodné meno:
   RAIL WAYS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia, licencia
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   realizácia konštrukcií dopravných stavieb
   výroba prefabrikátov na miestne stavby
   vedenie účtovných agiend a administratívnej práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave