Vytvořte fakturu

PRISMA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRISMA TRADE
IČO 34102086
TIN 2020686195
Datum vytvoření 01 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRISMA TRADE
Štúrova 78
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 30 093 €
Zisk 1 607 €
Kapitál 1 286 541 €
Vlastní kapitál -8 436 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 495,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 495,408
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 783,655
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,100
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 750,611
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,944
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,279,063
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,171
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,076
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,607
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,276,892
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,267,092
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,238
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,263,374
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,093
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,093
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,461
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,862
C. Služby (účtová skupina 51) 12,006
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 106
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,487
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,632
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,225
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 546
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 546
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -545
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,087
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,607
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34102086 TIN: 2020686195
 • Sídlo: PRISMA TRADE, Štúrova 78, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 10.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zdenko Juran 6 640 € (100%) Národná 49 Modra 900 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 Vznik funkcie: 10.12.2010
   29.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   01.06.1994Nové obchodné meno:
   PRISMA TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 78 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra